Kommunikaatio menestystekijänä

Kommunikaatio menestystekijänä

Suora, avoin, vastavuoroinen, kunnioittava.

Kokemuksemme maailmasta välittyy lopulta kommunikaation kautta ja rakentuu osin kollektiivisesti. Jo erilaisten kommunikaatiorytmien ja -tapojen tunnistaminen on tuonut ymmärrystä ja helpotusta yhdessä tekemiseen lukuisilla työpaikoilla. On merkityksellistä ymmärtää kommunikoinnin tilannesidonnaisuus, miten kommunikointini on hyvä muuttua eri tilanteissa. Kiinnitämme huomiota myös siihen, miten kuuntelmme muita ja kerromme omista toiveistamme.

Joitain organisaatioita vaivaa Hiljaisuuden epidemia. Valmennuksessa käsittelemme myös tätä aihetta,  ymmärrämme paremmin sen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia sekä tutkimme ja harjoittelemme haitallisen hiljaisuuden ja valheellisen konsensuksen murtamista. Useamman ihmisen kuultu ääni antaa organisaatiolle joustavuutta löytää parempia ratkaisuja tulevaisuudessa.

Valmennus on käytännönläheinen ja harjoittelemme oman kommunikaatiomme selkeyttämistä ja  monipuolistamista helposti lähestyttävillä harjoituksilla.
Oman kommunikaation ymmärrys ja laventaminen vastaavat yhä monisyisemmän ja nopeammin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.
Mutta miten puhujapositio ja ehkä hieman vieraampi kuulijapositio liittyvät aiheeseen ja miten niiden ymmärtäminen hyödyttää osallistujia ja organisaatioita?

Lyhyehköjen tietoa ja kuvakulmia tuovien osuuksien väleissä harjoittelemme kommunikaatiota helposti lähestyttävin harjoituksin. Tämä valmennus kestää 3,5h-7,5h. Suositus kestolle on lähempänä 7,5h, jotta asioihin ja taustasyihin päästään paremmin käsiksi. Mikäli aikaa on käytettävissä vähemmän, voidaan kokonaisuutta tiivistää tai jättää pois osioita, jotka eivät tunnu olennaisilta sinun organisaatiollesi.
Valmennuksissamme on mukana taustoitusta ja syitä kommunikaation ilmiöille, jotta muutokseen on helpompi tarttua ja positiivinen vaikutus säilyy mahdollisimman pitkään. Osallistujat saavat uusien kuvakulmien ja työkalujen kautta konkreettisia ideoita oman kommunikaatioisa muuttamiseen. Parantunut kommunikaatio vähentää potentiaalisia väärinymmärryksen paikkoja ja sujuvoittaa yhdessä tekemistä.

Etsi