Business Coaching

Business Coaching

Business coaching ei perustu valmiiden vastausten antamiseen vaan kysymysten esittämiseen. Luottamus on olennainen tekijä toimivassa coachaussuhteessa, ja siksi coach ei koskaan kerro sessioista mitään kolmansille osapuolille. Mikäli toiminnalle coachauksen jälkeen on tarvetta, coach auttaa miettimään, miten asiakas voi parhaiten vaikuttaa asian edistämiseen omassa toimintaympäristössään. Näin vastuu toiminnasta on aina asiakkaalla. Luottamuksellinen ilmapiiri myös vapauttaa asiakasta ajattelemaan asioista laajemmin tai uudella tavalla ja löytämään itse ratkaisuja käsiteltäviin asioihin. Asioiden käsittelyn ja selkeyttämisen lisäksi coachingista saa myös voimaantumisen tunnetta, uskoa, että voi vaikuttaa asioihin. Coachausten myötä asiakkaan kyky "oppia oppimaan" lisääntyy. Mitä ajattelen, että coach kysyisi minulta tässä tilanteessa?
Coachausten aihe on joko asiakkaalla lähtötilanteessa selvillä tai se voidaan selvitellä coachauksen alussa. Ei ole poikkeuksellista, että askarruttava aihe johtaakin toiseen coachausten aikana.

Sessiot voidaan järjestää etänä tai mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisella.  Sekä itsessä että ympäristössä saattaa olla muutosta hidastavia ellei vastustavia tekijöitä, joten on hyvä varautua useampaan coachauskertaan. Keskimäärin coachauskertoja on asiakkaillani ollut n 5 kpl, tavallinen session kesto on 1 - 1,5h. Ryhmäcoachauksissa hyväksi havaitsemani yhden kerran kesto on 2-3h.

Olen coachannut lukuisia asiakkaita myös englanniksi, joten yhteinen kieli varmasti löytyy, konkreettisella ja kuvainnollisella tasolla. Oma missioni on auttaa ihmisiä ja organisaatioita eteenpäin heidän haasteissaan.


Etsi